INSULINOOPORNOŚĆ JAKO GŁÓWNY CZYNNIK RYZYKA ROZWOJU CUKRZYCY TYPU 2

…ale…

Jeszcze kilka informacji :

Czym właściwie jest insulinooporność ?

Zmniejszenie wrażliwości tkanek na insulinę, pomimo jej prawidłowego bądź podwyższonego stężenia w surowicy.

Następstwa insulinooporności :
– zespół metaboliczny

– cukrzyca typu 2

– choroby układu sercowo – naczyniowego

– obturacyjny bezdech senny

– zespół policystycznych jajników

– i inne

… Zatem może warto zmienić nawyki żywieniowe i uniknąć tych powikłań ?

Decyzja należy do Ciebie.