Czemu właśnie psychodietetyk?

 

 • Posiada wiedzę zarówno żywieniową jak i psychologiczną
 • Uczy odpowiedniego wybierania produktów żywieniowych, edukuje z zakresu racjonalnego żywienia, ustala indywidualny plan żywieniowy
 • Pomaga we wdrażaniu zmian w życie, przy tym niczego nie nakazuje
 • Pomaga znaleźć „złoty środek” tak aby zmiana nawyków żywieniowych nie oznaczała rezygnacji, z tego co sprawiało przyjemność, szuka z klientem kompromisów, alternatywnych wyborów
 • Naprowadza na właściwą drogę, jest „przewodnikiem”
 • Pomaga w sytuacji gdy nadejdzie „kryzys”, szuka z klientem sposobu na jego przezwyciężenie
 • Szuka sposobów na rozładowanie stresu, który często towarzyszy zmianom
 • Dostosowuje plan działania do psychologicznych potrzeb klienta
 • Pracuje nad motywacją, która jest niezbędna aby rozpocząć zmianę oraz uzyskać trwałe efekty
 • Wzmacnia poczucie skuteczności i własnej wartości, szuka i wzmacnia mocne strony
 • Pomaga wyznaczyć realne do osiągnięcia cele